Monday, November 16, 2009

Sirf ek Saridon aur sardard se araam

Aisa Kaun hai duniya mei jisko kabhi sardard nahi hota??
.
.
.

...
.

..
.


.
.

Ravan : usko head-ek(headache) nai dus hain :D

No comments:

Post a Comment